« جزییات راهنمایی و آموزش تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان »

تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان
  • دفتر مدیرکل | 1401-11-13 06:07:37
  • دسته بندی : انواع فعالیت‌های تجاری سکوی ملّی‌ سرمایه

تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان

یکی دیگر از فعالیت‌های ملّی ‌سرمایه، ارزیابی و تأمین سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق بخش سرمایه‌گذاری پروژه محور سکو می‌باشد.

در این روش، شرکت یا سازمان متقاضی جذب سرمایه با دارا بودن شرایط اولیه، طرح توجیهی و جزئیات پروژه را به ملّی‌ سرمایه ارسال می‌کند.

واحد ارزیابی ملّی‌ سرمایه این طرح را در سه مرحله ارزیابی کارگروه الف، کارگروه ب و کمیسیون ارزیابی بررسی نموده و سپس جهت اخذ تضامین (ضمانت‌نامه‌های بانکی نقدشونده) به واحد حقوق معرفی می‌نماید.

بعد از این مرحله طرح و جزئیات ارزیابی و حقوقی آن جهت معرفی به سرمایه‌گذاران در سکوی ملّی ‌سرمایه قرار می‌گیرد.

تمامی این مراحل از شروع تا پایان در حداکثر 21 روز کاری به انجام خواهد رسید.

 

 شرایط و ضوابط عمومی تأمین سرمایه شرکت‌های "دانش‌بنیان" صنعت پرداخت

خدمات تأمین سرمایه و صدور کارت اعتبار در گردش ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان دارای نشان اعتماد ملی و مشروط به ارائه ضمانت‌نامه معتبر بانکی یا ضمانت‌نامه صندوق نوآوری و شکوفایی می‌باشد

متقاضیان این خدمت می‌بایست درخواست خود را از طریق پرتال ملّی سرمایه (بخش شرکت‌های دانش‌بنیان) همراه با مستندات تعیین شده ارسال نمایند

 درخواست‌های ارسال شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب توسط کارگروه ارزیابی"الف کارگروه ارزیابی"ب" و در انتها کمیسیون ارزیابی ملّی سرمایه بررسی شده و نتیجه طی حداکثر 15 روز کاری اعلام می‌گردد.

در صورت تأیید درخواست، پرداخت سرمایه به شرکت‌های دانش‌بنیان تأیید شده در حداکثر 7 روز کاری انجام خواهد شد

استفاده از خدمات ملّی سرمایه مشروط به پرداخت 10 درصد از سود خالص کسب و کار به صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی بان میباشد،توان مالی این صندوق پشتوانه شرکت های دانش‌بنیان و سرمایه گذاران بوده و اشکال مختلف ریسک را از بین خواهد برد.

 

 شرایط و ضوابط اختصاصی تأمین سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه‌دهنده درخواست باید شخصیت حقوقی از نوع" تضامنی" سهامی خاص" یا "سهامی عام" باشد

سرمایه ثبتی شرکت (دارایی‌های ثبت شده نقد و غیر نقد) باید حداقل 3 برابر قرارداد تامین سرمایه باشد

شرکت فاقد بدهی مالیاتی و بدهی بانکی باشد

شرکت در دو سال اخیر دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی بانکی نباشد

 شرکت از “تأییدیه دانش‌بنیانی” نوع اول یا دوم از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برخوردار باشد

شرکت از حداقل دوساله فعالیت موفق اقتصادی به استناد اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی حسابرسی شده در دو سال گذشته برخوردار باشد

امکان ارائه یک فقره ضمانت‌نامه بانکی از نوع “تعهد پرداخت” ظرف حداکثر 14 روز کاری از تاریخ تایید اولیه سکوی ملّی سرمایه

ارزیابی و تأمین سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان