« جزییات راهنمایی و آموزش تامین سرمایه در گردش شرکت های "دانش‌بنیان" صنعت بانک و پرداخت »

تامین سرمایه در گردش شرکت های "دانش‌بنیان" صنعت بانک و پرداخت
  • دپارتمان مدیریت | 1401-11-13 06:07:37
  • دسته بندی : صدور کارت اعتباری و تامین سرمایه در گردش شرکت های "دانش‌بنیان" صنعت بانک و پرداخت

تامین سرمایه در گردش شرکت های "دانش‌بنیان" صنعت بانک و پرداخت

 شرایط و ضوابط عمومی تامین سرمایه شرکت های "دانش‌بنیان" صنعت پرداخت

خدمات تامین سرمایه و صدور کارت اعتبار در گردش ویژه شرکت های دانش‌بنیان دارای نشان اعتماد ملی و مشروط به ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی یا ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی میباشد

متقاضیان این خدمت میبایست درخواست خود را از طریق پرتال ملّی سرمایه(بخش شرکت های دانش‌بنیان)همراه با مستندات تعیین شده ارسال نمایند

 درخواست های ارسال شده توسط شرکت های دانش‌بنیان به ترتیب توسط کارگروه ارزیابی"الفکارگروه ارزیابی"ب" و در انتها کمیسیون ارزیابی ملّی سرمایه بررسی شده و نتیجه طی حدکثر 15 روز کاری اعلام میگردد

درصورت تایید درخواست ، پرداخت سرمایه به شرکت های دانش‌بنیان تایید شده در حداکثر 7 روز کاری انجام خواهد شد

استفاده از خدمات ملّی سرمایه مشروط به پرداخت 10 درصد از سود خالص کسب و کار به صندوق بیمه سرمایه گذاری ملّی بان میباشد،توان مالی این صندوق پشتوانه شرکت های دانش‌بنیان و سرمایه گذاران بوده و اشکال مختلف ریسک را از بین خواهد برد

 جهت اطمینان از اجرای تعهدات و استاندارد های مدیریتی در مدت زمان سرمایه گذاری ، نماینده ویژه شبکه کشوری کسب و کار پشتیبان به عنوان عضو ثابت هیئت مدیره(دارای حق امضای مشترک)و نماینده سکوی ملّی سرمایه به عنوان بازرس ویژه حسابداری در محل شرکت متقاضی حاضر شده و تا پایان مدت دوره سرمایه پذیری به صورت فیزیکی فعالیت خواهند نمود.کسب و کار سرمایه پذیر موظف است تمامی فرایند های مالی،ورود و خروج ریال و تصمیمات مدیریتی را با هماهنگی این دو نماینده به اجرا درآورد


 شرایط و ضوابط اختصاصی اعطای سرمایه به شرکت های "دانش‌بنیان" صنعت بانک و پرداخت

ارائه دهنده درخواست باید شخصیت حقوقی از نوع" تضامنی" سهامی خاص" یا "سهامی عام" باشد

سرمایه ثبتی شرکت باید حداقل 50 میلیارد ریال باشد

سرمایه ثبتی شرکت باید حداقل 3 برابر قرارداد تامین سرمایه باشد

مدیر عامل،رئیس هیئت مدیره و حداقل یک نفر از اعضای هیئت مدیره دارای مدرک تحصیلی دکترا با گرایش مرتبط به حوزه فعالیت باشند

شرکت فاقد بدهی مالیاتی و بدهی بانکی باشد

شرکت در دو سال اخیر دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی بانکی نباشد

گردش حساب بانکی شرکت به میزان حداقل 5 برابر سرمایه درخواستی در 6 ماه اخیر باشد

 شرکت از “تاییدیه دانش‌بنیانی” نوع اول یا دوم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار باشد

 حوزه فعالیت شرکت صنعت بانک و پرداخت بوده و از مستندات و مجوزات قانونی برخوردار باشد 

شرکت از حداقل دوسال فعالیت موفق اقتصادی به استناد اظهار نامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده در دوسال گذشته برخوردار باشد

ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی از نوع “تعهد پرداخت” به مبلغ  120 درصد سرمایه درخواست شده ظرف حداکثر 15 روز کاری از تاریخ تایید اولیه سکوی ملّی سرمایه

شرایط و ضوابط تامین سرمایه در گردش شرکت های "دانش‌بنیان" صنعت بانک و پرداخت