« جزییات راهنمایی و آموزش پشتیبانی کسب‌وکارهای عضو پیشخوان ملّی »

پشتیبانی کسب‌وکارهای عضو پیشخوان ملّی
  • دفتر مدیرکل | 1402-05-16 03:50:04
  • دسته بندی : راهکارهای امنیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک

پشتیبانی کسب‌وکارهای عضو پیشخوان ملّی

ملّی سرمایه عضوی از یک مجموعه بزرگ چند بخشی به نام پیشخوان ملّی می‌باشد. این یعنی تمامی فعالیت‌های ملّی سرمایه تحت حمایت پیشخوان ملّی و چندین کسب‌وکار زیرمجموعه یا عضو آن قرار دارد.
طبق اساسنامه پیشخوان ملّی، تمامی کسب‌وکارهای عضو آن از جمله سامانه پرداخت الکترونیک ملّی پی، صرافی رمزپایه ملّی چنج، ملّی کیف، مجموعه واحدهای صنفی و بازارهای ملّی گلد و غیره با تمامی ظرفیت مالی خود موظف به پشتیبانی کامل از سرمایه‌ی سرمایه‌گذاران ملّی سرمایه هستند.
امنیت سرمایه‌گذاری، ارمغان این اتحاد بزرگ است و موجب می‌شود ملّی سرمایه بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری‌های آسوده خاطر و پرسود در «کسب و کار» باشد.

تمامی فعالیت‌های ملّی سرمایه تحت حمایت پیشخوان ملّی و چندین کسب‌وکار زیرمجموعه یا عضو آن قرار دارد