« جزییات راهنمایی و آموزش تاسیس کسب‌وکارهای جدید »

تاسیس کسب‌وکارهای جدید
  • دفتر مدیرکل | 1402-05-16 00:40:09
  • دسته بندی : انواع فعالیت‌های تجاری سکوی ملّی‌ سرمایه

تاسیس کسب‌وکارهای جدید

25 درصد از منابع ملّی‌ سرمایه به تامین اعتبار گروه مالی پیشخوان ملّی جهت تاسیس کسب‌وکارهای جدید و توسعه کسب‌وکارهای فعال اختصاص دارد.
پیشخوان ملّی زنجیره‌ای از کسب‌وکارهای مالی-اقتصادی است که در آن هر کسب‌وکار براساس ظرفیت‌های تجاری و نیازهای مشتریان، کاربران و پذیرندگان کسب‌وکارهای قبلی ساخته می‌شوند که براساس همین سیاست موفق، حتی پیش از تاسیس نیز بازاری بالقوه خواهند داشت.
ساخت و توسعه سامانه‌های مرتبط با فعالین اقتصادی و کسب‌وکار، کسب‌وکارهای خلاق و نوآور و واحدهای صنفی کوچک و متوسط مانند سامانه پرداخت الکترونیک ملّی‌پی، پرداخت‌یار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صرافی ارزهای دیجیتال ملّی‌ چنج از جمله این فعالیت‌ها می‌باشد.

ساخت و توسعه کسب‌وکارهای خلاق و نوآور و واحدهای صنفی کوچک و متوسط