« جزییات راهنمایی و آموزش ضمانت‌نامه‌های نقد‌شونده بانکی »

ضمانت‌نامه‌های نقد‌شونده بانکی
  • دفتر مدیرکل | 1402-05-16 03:34:48
  • دسته بندی : راهکارهای امنیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک

ضمانت‌نامه‌های نقد‌شونده بانکی

ملّی ‌سرمایه از کسب‌وکارهای دانش‌بنیانی که از طریق این سکو اقدام به جذب سرمایه برای اجرای طرح‌های خود می‌کنند، به میزان 130درصد مبلغ سرمایه‌پذیری ضمانت‌نامه بانکی معتبر با امکان نقدشوندگی در 72 ساعت کاری اخذ می‌نماید.

چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر تحت هر عنوان در پرداخت اقساط خود تاخیر داشته باشد، این ضمانت‌نامه‌ها جهت وصول سریع از طریق بانک صادرکننده به واحد وصول مطالبات ملّی سرمایه منتقل شده و نتیجتا وجوه سرمایه‌گذاران طرح بدون حتی یک دقیقه تاخیر پرداخت می‌گردد.

وجود ضمانت‌نامه‌های بانکی، به معنای ریسک صفر در سرمایه‌گذاری است.

دریافت ضمانت‌نامه‌های نقدشونده بانکی (تعهد پرداخت) از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان سرمایه‌پذیر