« جزییات راهنمایی و آموزش فروش اقساطی کالا و خدمات خاص »

فروش اقساطی کالا و خدمات خاص
  • دفتر مدیرکل | 1402-05-16 00:28:48
  • دسته بندی : انواع فعالیت‌های تجاری سکوی ملّی‌ سرمایه

فروش اقساطی کالا و خدمات خاص

سکوی ملّی‌ سرمایه به‌واسطه ظرفیت‌های تجاری پیشخوان ملّی و ظرفیت‌های بازاری سامانه پرداخت الکترونیک ملّی ‌پی، از طریق ارزیابی‌ها و اعتبارسنجی‌های دقیق اقدام به تأمین اعتبار کسب‌وکارهای زیر مجموعه پیشخوان ملّی جهت فروش اقساطی کالا و خدمات خود می‌نماید.

توجیه اقتصادی این فعالیت به‌واسطه دریافت 12 درصد کارمزد عملیات از وام گیرنده،5 تا 10 درصد دریافت کارمزد فروش از پذیرنده و سود 23 درصدی وام می‌باشد که با احتساب نکول احتمالی 2 تا 5 درصدی و سود مرکب 5 تا 8 درصدی، موجب تولید 35 درصد سود سرمایه گذاری در کسب و کار برای سرمایه گذار، 5 درصد کارمزد ملّی‌سرمایه و 5 درصد نکول خواهد بود.

 بخش فروش اقساطی به‌عنوان یکی از مجاری پرسود و مطمئن سرمایه‌گذاری، 40 درصد از سبد سرمایه گذاری ملّی‌سرمایه را به خود اختصاص می‌دهد.

فعالیت در زمینه تامین مالی فروش اقساطی کالا و خدمات خاص