« جزییات راهنمایی و آموزش ملّی بان؛ صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار »

ملّی بان؛ صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار
  • دفتر مدیرکل | 1401-11-14 14:35:50
  • دسته بندی : راهکارهای امنیت سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک

ملّی بان؛ صندوق بیمه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری ملّی سرمایه با هدف تأمین امنیت و رفاه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و تولید تشکیل شده است

منابع مالی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری دو حوزه را تحت پوشش قرار می‌دهد

سرمایه‌گذاری سپرده محور روزشمار و پایان دوره

در این نوع از سرمایه‌گذاری اصل سرمایه و سود حاصله به‌صورت صد در صد مشمول صندوق قرار گرفته و سرمایه‌گذار با پرداخت 10درصد از "سود" سرمایه‌گذاری خود، حق بیمه سرمایه‌گذاری را پرداخت می‌نماید

کسب‌وکارهای عضو پیشخوان ملّی

صندوق بیمه سرمایه‌گذاری ملّی ‌بان در مواقع اضطراری و شرایط فوق‌العاده اقتصادی، از کسب‌وکارهای عضو پیشخوان ملّی که از منابع ملّی سرمایه استفاده می‌کنند، حمایت خواهد نمود، این کسب‌وکارها با پرداخت 10 درصد از سود  خود در مدت سرمایه‌پذیری، حق بیمه سرمایه‌گذاری را پرداخت می‌نمایند.

 

منابع مالی و موجودی صندوق ملّی‌ بان به‌صورت ریال، املاک خرد نقدشونده، ارز و طلا نگهداری شده و اطلاعات آن به‌صورت شفاف در اختیار تمامی اعضای سامانه قرار می‌گیرد

 

صندوق درون سازمانی بیمه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار ملّی سرمایه