« جزییات خبر غرفه برتر نمایشگاه بین المللی استان فارس »

غرفه برتر نمایشگاه بین المللی استان فارس

غرفه برتر نمایشگاه بین المللی استان فارس

شبکه کشوری کسب و کار پشتیبان در ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های استان فارس با حضور تعدادی از کسب و کارهای عضو شبکه به عنوان غرفه برتر این دوره انتخاب شد

پشتیبان در این نمایشگاه از یک کسب و کار جدید در حوزه خدمات پرداخت رونمایی کرد

شبکه کشوری کسب و کار پشتیبان در ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های استان فارس با حضور تعدادی از کسب و کارها و شرکت های زیرمجموعه پشتیبان و رونمایی از یک استارت آپ جدید